De Kleine Beurs

Werkervarings-en leercentrum

Onze droom is een maatschappij waarin ieder mens een plek heeft, en waar hij of zij in staat is om zichzelf te ontwikkelen. Binnen De Kleine Beurs zijn wij ervan overtuigd dat ieder mens kan excelleren op zijn of haar eigen manier. Wij weten dit omdat wij al jaren mensen begeleiden en coachen om hen te laten functioneren binnen de samenleving.

Vanuit de Kleine Beurs worden deze mensen tijdens hun leerproces gecoacht in alle aspecten van hun leven. Coaching 2.0 noemen wij dit. Wij zoeken uit wat onze mensen missen, en vangen ze waar nodig op. Daarom staan wij 24 uur open voor begeleiding. Ons werk stopt namelijk niet als onze mensen het gebouw aan het einde van de dag verlaten. Ook buiten het terrein van de Kleine Beurs krijgen onze mensen de hulp die zij nodig hebben om met plezier weer naar hun werk te gaan.

Wij bieden onze mensen structuur, werkervaring en begeleiding. We leren hen om zich te houden aan afspraken, om te gaan met planning en gezag. Maar misschien nog belangrijker voor onze mensen zelf; ze hebben dagelijks sociaal contact en krijgen weer een houvast in hun leven. Dankzij hun werk nemen onze mensen opnieuw deel aan de samenleving, en ze krijgen door de Kleine Beurs opnieuw contact met mensen.

Toegangskaarten van WOLK worden aan vrijwilligers van De Kleine Beurs gegeven, omdat ze zich inzetten voor het samen-leven in de stad.

40 ontvangen | nog 0 kaarten nodig

Wie geeft