Exodus

Hulp tijdens en na detentie

Onze bewoners zijn bezig om te re-integreren in de maatschappij. Zij willen het verleden achter zich laten en positief de toekomst ingaan. Hierbij wil Exodus de bewoners graag meegeven hoe te kijken uit een ander perspectief. Wij denken dat ook WOLK hieraan kan bijdragen.

10 ontvangen | nog 0 kaarten nodig

Wie geeft