Jong Actief (JA)

Youth is a resource, not a problem

Jong Actief werkt voor en met jongeren die klaar zijn met de reguliere hulpverlening. Deze jongvolwassenen zijn vaak negatief gestempeld door hulpverleningsorganisaties en de maatschappij! Vaak zien jongeren dan zichzelf ook als deze stempel. Wij geven deze jongeren hun eigenwaarden weer terug!

Wij doen dit door op een vernieuwende manier te kijken waar hun talenten liggen en gaan hier stapsgewijs mee aan de slag. Dit doen wij door middel van een breed scala aan activiteiten en improvisatie, waarin de sleutel is dat wij jongeren nieuwe vaardigheden te laten ontdekken en op een speelse manier laten bij dragen aan de maatschappij.

Jong Actief is een community waar jongeren in opgenomen worden. Zij eten en werken samen aan zeer diverse projecten. Zo leren zij middels gelijken onderwijs ook veel van leeftijdsgenoten.

Bij stichting Jong Actief bieden wij jongeren een plek in de stad waar ze geaccepteerd worden en hulp krijgen om zichzelf te herpakken. Middels trainingen, begeleiding en groepsactiviteiten ontwikkelen zij zich en creëren zij een startpositie om weer aan het werk te gaan.

15 ontvangen | nog 0 kaarten nodig

Wie geeft

Op 18 mei

Claire van Nunen

Gaf 1 kaarten