Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke Opvang regio 's-Hertogenbosch e.o

WIJ BIEDEN OPVANG EN BEGELEIDING OP MAAT.
Onze ondersteuning is doelgericht: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De Maatschappelijke Opvang is gespecialiseerd in opvang en begeleiding van mensen met complexe problematiek, die dak-/thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. We kijken naar de mens in zijn of haar unieke situatie en stellen samen doelen op. Door middel van onze professionele en integrale aanpak begeleiden we mensen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. We geloven in leren en ontwikkelen ter versterking van de positie van de medemens in de samenleving. De relatie tussen de cliënt en de professional is altijd gebaseerd op wederzijds respect en we vertrouwen daarbij op de eigen kracht, de talenten en de mogelijkheden van mensen. Wij helpen mensen om eigen keuzes te maken en sluiten daarbij aan bij de leefwereld, wensen en ambities. Soms is het daarbij, in het belang van het individu of de omgeving, nodig om bij te sturen.

Wij willen altijd toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar zijn.
Niemand hoeft op straat te slapen en te leven. Wij willen de persoonlijke situatie van mensen zo snel mogelijk stabiliseren en verbeteren. Wanneer de bestaansvoorwaarden, veiligheid of maatschappelijke positie van mensen in het geding komen, voelen wij ons geroepen deze te verbeteren.

Toegangskaarten van Wolk willen wij aan onze cliënten en vrijwilligers op de verschillende locaties geven omdat ze zich inzetten voor anderen, onze organisatie en indirect ook voor onze STAD!

40 ontvangen | nog 0 kaarten nodig

Wie geeft