PUB pastoraal uitzendbureau

Voor vrijwilligers en deelnemers van PUB

Als PUB zijn wij van verbinding. Verbinden van mensen door ontmoeting, door een plek op een stoel met een bak koffie, door het samen ondernemen van activiteiten. Er is een groep mensen in onze stad, de meest gastvrije stad van Nederland, voor wie verbinding niet vanzelfsprekend is. Zij worden niet gezien of gehoord en leven in ongehoord isolement, onthecht. Dat heeft zo zijn redenen. Scheiding, verlies van een dierbare, van werk, van een baan, van een huis; het kan iedereen overkomen. Vaak zijn verslaving, psychiatrische problematiek en/of illegaliteit oorzaak of gevolg van onthechting.

Mensen zien en waarderen zoals ze zijn. Dat is wat het PUB doet. Door deelnemers, vrijwilligers en bij de betaalde medewerkers. Dat is wat mensen bij het PUB beweegt.

Het PUB werkt volgens de presentiebenadering. Dat wil zeggen dat het contact start vanuit de leefwereld van de doelgroep. Het contact tussen medewerkers en deelnemers staat centraal. Deelnemers kunnen bij ons ontbijten voordat ze aan de dagbesteding beginnen.

Mensen die aan de onderkant van de samenleving leven en vaak een enorme afstand tot de arbeidsmarkt hebben, nemen deel aan het bosproject, veegproject of werken op de fietsenwerkplaats.  Zonder vrijwilligers zouden wij deze groep mensen – die nog steeds groeiende is –  niet kunnen ondersteunen.

 

50 ontvangen | nog 0 kaarten nodig

Wie geeft