Steunfonds Vrouwen073

Ondersteuning van vrouwen in kwetsbare situaties

Vrouwen die een project willen starten met als doel de situatie in hun leven of dat van anderen te verbeteren kunnen hulp vragen bij ons. Dit kan het starten van een onderneming of activiteit zijn, het organiseren van bijeenkomsten en workshops, of andere vormen die in dienst staan van dat doel.

Steunfonds Vrouwen 073 richt als pay it forward-actie een praatgroep ‘Vrouwen en ondernemendheid’ op waar iedere ondernemende vrouw uit Den Bosch aan mee kan doen.

25 ontvangen | nog 0 kaarten nodig

Wie geeft

Op 4 juni

Frits van Helsdingen

Gaf 1 kaarten

Op 23 mei

wendely ouderkerken

Gaf 1 kaarten

Op 18 mei

Claire van Nunen

Gaf 1 kaarten

Op 17 mei

SPARK Campus

Gaf 1 kaarten