Aanmelden

Lucas De Man wil met zijn nieuwe stadsproject WOLK verder gaan waar hij met OOG Den Bosch is gebleven: sociaal-maatschappelijke verbindingen in de stad Den Bosch leggen. Daarom heeft hij deze crowdsource website ontwikkeld.

U gunt uw achterban (vrijwilligers, jongeren, studenten, mantelzorgers, stagiaires, etc) een inspirerend uitje, een tocht door kunstinstallatie WOLK, maar u heeft hier geen budget voor. Dat is de reden waarom deze crowdsource-website ontwikkeld is. Dit platform wil het mogelijk maken dat de mensen binnen uw sociaal-innovatieve en/of maatschappelijke organisatie een tocht kunnen maken van wat ze zijn, naar wie ze zijn.

Hoe werkt het?
U wilt toegangskaarten voor kunstinstallatie WOLK ontvangen en uitdelen aan uw achterban van uw sociaal-innovatieve en/of maatschappelijke organisatie. Leuk, daarmee doet uw sociale organisatie mee aan stadsproject WOLK. Er zijn een aantal spelregels om deel te nemen:

  • De kaarten moeten worden uitgedeeld aan mensen die veel voor het samen-leven in de stad doen (bijvoorbeeld vrijwilligers) of de kaarten moeten worden uitgedeeld aan mensen die anders niet zo snel naar WOLK zouden (kunnen) gaan (bijvoorbeeld jongeren of mensen met een krappe beurs).
  • In ruil voor de kaarten doet uw sociale organisatie (in samenwerking met uw achterban) iets terug voor de stad.
    Hiervoor is van alles te bedenken. Vrijwilligers tonen bijvoorbeeld welke vrijwilligersacties zij doen. Of jongeren gaan een middag wandelen met bejaarden. De fietswerkplaats biedt een fietsles aan. Wees creatief! Komt u er niet uit, dan denken we graag mee.
  • Uw organisatie deelt de foto’s of filmpjes van deze actie met project WOLK.

Helaas kunt u uw organisatie niet meer inschrijven.

Let op: het aanmaken van een profiel biedt geen garantie dat de kaarten gedoneerd worden.